Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen alle benodigde hulpbronnen in huis hebben of kunnen ontwikkelen om de doelen te bereiken die hen voor ogen staan. Vaak zijn ze zich echter niet bewust van de omvang van hun eigen kwaliteiten of kunnen er (tijdelijk) niet bij.
Al naar gelang je hulpvraag, krijg je inzicht in je situatie.

Je leert jezelf beter kennen, ook op onbewust niveau.

Je wordt je bewust van je overtuigingen, thema’s, gedachten, gedragspatronen, overlevingsmechanismen en gevoelens.
Je krijgt inzicht in wat je drijfveren, behoeften, verlangens en persoonlijke waarden zijn. Inzicht en bewustwording kunnen je al veel brengen.

Daarnaast brengen inzicht en bewustwording een proces op gang waardoor je daadwerkelijk een positieve ontwikkeling kunt doormaken en oplossingen of kracht kunt vinden voor je vraagstuk. En dit in je dagelijks leven kunt toepassen.

Je leert beter om te gaan met stressvolle situaties. Je verhoogt hierdoor je psychische weerbaarheid tegen stress waardoor je meer innerlijke rust ervaart.

Je kunt eigen keuzes maken en doelen stellen die bij je passen. Je ontdekt je eigen mogelijkheden en talenten en kunt deze daadwerkelijk benutten en optimaliseren.

Je zult je beter, completer en gelukkiger voelen!