Tarieven

Tarieven voor Particulieren

Therapie, 1 uur per sessie,  € 110,00.

Huisbezoek regio Tilburg-Den Bosch, 1 uur per sessie,  € 120,00 (geen extra reistijd gerekend).

Wandeltherapie, 1,5 uur per wandeling.

Zie ook ‘Vergoedingen‘.

Tarieven voor Bedrijven

Therapie/begeleiding, 1 uur per sessie,  € 110,00.

Vrijgesteld van BTW.

Reiskosten € 0,25 per km.

Afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd, worden voor de helft in rekening gebracht; afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden volledig in rekening gebracht.

Vergoedingen

Fonkel is aangesloten bij:
Het NVPA: Het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen. De beroepsvereniging voor gespecialiseerde Psychosociaal therapeuten, nummer: 101807.

RBCZ: Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, nummer: 204747R.

SCAG: Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg, nummer: 11078.


Door mijn aansluiting bij bovenstaande organisaties is het mogelijk om bij de meeste ziektekostenverzekeraars in aanmerking te komen voor een gedeeltelijke vergoeding uit de aanvullende verzekering.
Informeer voor de hoogtes van de vergoedingen bij uw zorgverzekeraar of kijk op deze site.

Het komt regelmatig voor dat de werkgever bereid is de kosten (gedeeltelijk) te dragen. Vraag je werkgever gerust om vergoeding van de kosten. Het levert jullie beiden voordeel op omdat je je werkzaamheden beter kunt verrichten of wellicht wordt een periode van (langere) ziekte voorkomen.
Persoons Gebonden Budgetten (PGB’s) kunnen soms ook aangewend worden voor begeleiding.

NVPA lidnummer: 101807, RBCZ nummer: 204747R. SCAG nummer: 11078. Gecontracteerd bij CZ en Vektis geregistreerd.
AGB-codes mogen niet meer op de website vermeld worden.