Werkwijze

Kiezen voor Fonkel is kiezen voor een veelzijdige aanpak. Deze beperkt zich niet tot één benadering, maar brengt actief inzichten en methodieken uit verschillende psychotherapeutische en andere aanvullende zingevende disciplines bij elkaar in een werkmodel dat zich kenmerkt door vernieuwing en grote diepgang.
In een intake bespreken we je vraag en doelen. In persoonlijke vervolggesprekken (één op één) zal ik daarna mijn kennis en ervaring en vaardigheden inzetten. Deze stem ik nauw af op jouw belevingswereld en situatie. We kiezen samen díe methodes of instrumenten uit waarvan we denken dat die je het meeste zullen helpen.

Je kunt denken aan gesprekken, imaginaties, werken met dromen of spellen, trance, systemisch werken (in verbinding met anderen), oplossingsgerichte gespreksvoering en creatieve methoden of EMDR. Centraal staat uw eigen rol in uw situatie. Ervan uitgaande dat de oplossing of kracht in uzelf te vinden is.

Een sessie duurt een uur, en in overleg bepalen we de hoeveelheid en frequentie van de sessies en is afhankelijk van de vraag waarmee u komt. Na 7 of 8 keer kijken we samen naar hoe het gaat en om te bepalen of u door wil gaan of niet. Iedereen ziet zelf zijn of haar eigen voortgang in het persoonlijke traject. Wanneer u wenst af te sluiten, dan vindt er een afrondingsgesprek plaats.

Kwaliteit

Therapeuten hebben een vrij beroep. Het is daarom van belang te zoeken naar een professionele, gekwalificeerde en geregistreerde therapeut die is aangesloten bij een beroepsvereniging en dus een erkende HBO beroepsopleiding heeft gevolgd.
Ik ben aangesloten bij een grote beroepsvereniging: Het NVPA (Beroepsvereniging voor Psychosociaal therapeuten), het RBCZ en de SCAG.
Meer info?

De beroepsvereniging ziet erop toe dat haar leden zich regelmatig bijscholen en dat zij intervisie en supervisie krijgen. En geeft u bovendien de zekerheid dat er een klachtenregeling is. Fonkel verbindt zich aan het NVPA, zij omschrijven onder andere dat er altijd sprake is van vertrouwelijkheid en geheimhouding. NVPA lidnummer: 101807, RBCZ nummer: 204747R, SCAG nummer: 11078. Gecontracteerd bij CZ en Vektis geregistreerd. AGB-codes mogen niet op een website genoemd worden.